Saturday, May 7, 2011

Bahasa Arab atau English?

Posted by Unknown |
Sebelum ini, umi pernah menyentuh tentang prioriti mengajar al-Quran berbanding ilmu yang lain..begitu juga dengan topik pada kali ini..ia berkait rapat dengan perbincangan lalu....mungkin ia penekanan dan memberikan keyakinan kepada mommy dan umi sendiri untuk mengajar bahasa arab atau al-Quran terlebih dahulu berbanding English atau ilmu yang lain..tapi kenapa?


Abul Hasan al-Mawardi mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mengajar bahasa Arab kepada anak:

Apabila seorang anak sudah mencapai usia pendidikan, maka sudah sepatutnya dimulai dengan mengajar al-Quran bersamaaan dengan bahasa Arab. Sebab, Allah menurunkan al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, menjelaskan syariat dan pelbagai kewajiban dalam agama dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab juga, Rasulullah s.a.w. menjelaskan sunnah-sunnah beliau. Kitab agama, hikmah, serius, humor juga ditulis dalam bahasa Arab. Surat-surat dan pelbagai dokumen yang Allah jadikan sebagai piagam juga ditulis dalam bahasa Arab. Oleh kerana itu, anak-anak ini harus mempelajarinya. Sebab kalau tidak, dia akan menjadi orang yang tidak mengerti tentang urusan agama.

Di samping itu, bahasa Arab memiliki pelbagai kelebihan yang tidak dimililki oleh bahasa lain dari segi kefasihan, sastera, kemewahan dalam pengucapan, keelokan dalam pengucapan, pendengaran, kekayaan kosakata, pengimbangan harakat, keseimbangan jumlah huruf dalam kata. Keutamaan lainnya kalau suatu bahasa yang dipelajari sebagai suatu keindahan, maka bahasa Arab adalah bahasa yang paling sesuai. Oleh kerana itu, para non-Arab mempelajarinya dan menggunakannya di pesta-pesta dan urusan kenegaraan.

Bahasa Arab adalah kunci segala ilmu pengetahuan. Semakin luas daya penguasaan anak dalam bahasa Arab maka itu telah menjadi sarana baginya untuk mudah menguasai ilmu pengetahuan apa pun yang dipelajari. Rasululllah s.a.w. memerintahkan untuk mengajarkan anak bahasa ini dan memberi perhatian yang penuh terhadap pertumbuhan anak untuk menguasainya. Di antara besarnya perhatian beliau terhadap bahasa Arab, beliau menerima tebusan tawanan perang Badar dengan mengajarkan baca-tulis bahasa Arab untuk anak-anak kaum Muslimin. Setiap tawanan menebus dirinya sendiri dengan mengajar baca-tulis bahasa Arab kepada 10 orang anak sahabat. Begitulah situasi di mana Rasulullah sangat menitikberatkan dengan pendidikan bahasa Arab ini.


Dalam perjalanan hidup Imam Syafie ketika masih muda, beliau belajar bahasa Arab daripada kabilah-kabilah yang beliau singgahi. Oleh kerana itulah, Imam Syafie sangat fasih berbahasa Arab dan menjadi rujukan di kalangan para ulama dalam perkara bahasa Arab.

Ibnu Sina dalam kitabnya as-Siyasah mengatakan,  "Sepatutnya menghafazkan bait-bait rajaz, kemudian aqidah. Kerana periwayatan rajaz dan menghafalkannya lebih mudah.Sebab baitnya lebih singkat dan wazannya lebih ringan untuk memilih syair tentang keutamaan sastera, pujian terhadap ilmu pengetahuan, celaan terhadap kebodohan, nasihat untuk berbakti kepada ibubapa, berbuat kebajikan dan menjamu tetamu. Setelah anak hafal dan menguasai dasar-dasar bahasa Arab, silalah memilih cabang ilmu yang sesuai dengan bakat dan keterampilannya.

BELAJAR BAHASA ASING

Setelah anak berjaya menguasai bahasa Arab dengan baik dan menghafal beberapa bahagian dalam al-Quran dan hadis, maka tidak mengapa untuk mempelajari bahasa asing. Itu adalah untuk membangun generasi Muslim  dan mentransfer pengetahuan agar boleh dimanfaatkan oleh orang Islam lain. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. pertama kali beliau tiba di Madinah setelah berhijrah dari Mekah.  Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Asakir dari Zaid bin Tsabit r.a:

Aku dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. setelah beliau tiba di Madinah. Mereka katakan, " Wahai Rasulullah, anak-anak ini dari Bani an-Najjar. Dia hafal tujuh belas surat yang diturunkan kepadamu." Alu pun membacanya kepada Rasulullah dan beliau merasa kagum. Beliau bersabda, "Hai Zaid, belajarlah bahasa Yahudi, kerana demi Allah, sesungguhnya aku tidak percaya orang Yahudi atas suratku." Aku pun mempelajarinya. Tidak sampai setengah bulan, aku sudah menguasainya. Aku yang menulis surat Rasulullah kalau beliau berkirim surat kepada mereka, dan aku juga yang menterjemahkan surat mereka untuk beliau.

Oleh kerana itu, umi merasakan kepentingan bahasa itu begitu memainkan peranan penting dalam pembentukan peribadi, akhlaq dan juga perkembangn minda anak-anak. Jika kita tak mampu untuk mengajar anak untuk mempelajari al-Quran dan bahasa Arab, maka mommy perlu berusaha untuk mencari guru yang terbaik malahan alat bantu mengajar yang sesuai dengan perkembangan anak-anak.


Sehubungan dengan itu, bagi sesiapa yang sudah memiliki Little Reader ini, downloadlah file arabic yang terbaik dengan sebanyak yang mungkin supaya anak boleh menguasai bahasa Arab sebagaimana mereka menguasai English. Cari file yang menggunakan bahasa Arab fushah supaya sebutan mereka betul dan grammar yang digunakan juga bukan bahasa 'ammi (bahasa pasar)

Ini antara link yang mommy boleh search untuk download beberapa file yang menggunakan bahasa Arab fushah: http://www.youtube.com/user/SyrajArabicBooks

0 comments:

Post a Comment

Tinggalkan sebarang komen / cadangan / pertanyaan anda di sini:
*
*
*
*

Visitor

Nak tanya..?

Followers

 

My Blog List

Designed by Miss Rinda | Inspirated by Cebong Ipiet | Image by DragonArtz | Author by mybabycanread :)